H
E
L
P

Espango


PERISTALTISKA PUMPAR

Utbudet av peristaltiska pumpar som levereras och tillverkas av vårt företag baseras på samarbetet med partnerföretag som besitter mångårig branscherfarenhet.

Våra peristaltiska doseringspumpar spänner över ett mycket brett spektrum. Från små pumpar för att dosera mineralsalter till akvarier till stora pumpar för att tillsätta kalkslurry i avloppsreningsverk.

Varje peristaltisk pump anpassas till kundens projekt genom nödvändiga ändringar i grundmodellen för att möta applikationens kravspecifikation.

Mångsidigheten hos våra peristaltiska pumpar, tillsammans med lagerförda produkter, möjliggör en hög kvalité och mycket korta leveranstider, även för små kvantiteter eller enstaka pumpar.

Den breda tillgängligheten av produkter i lager gör att vi kan snabbt leverera prov, vilket hjälper kunderna att utföra en första utvärdering samt en preliminär verifiering.

Våra peristaltiska doseringspumpar har ett fast eller reglerbart flöde (via frekvensomformare eller elektroniskt styrkort) beroende på modell och erbjuder ett brett flödesområde mellan 0,1 ml/min och 6 000 l/h.

Våra peristaltiska pumpar kan vara utrustade med motorer för (OEM) utan kapsling eller motorer med skydd som uppfyller olika grader av skyddskapsling (IP40 - IP55 - IP65).

Våra elastiska slangar för peristaltiska pumpar är tillverkade enligt den senaste teknologin av material lämpliga för kontakt med olika kemikalier och erbjuder hög prestanda både vad gäller livslängd och tryck (upp till 6 Bar).

http://www.tillquist.com/

PERISTALTISKA PUMPAR

  • Öppet – slutet utförande
  • Fast eller variabelt varvtal (potentiometer / frekvensomvandlare)
  • Tryck mellan 0,5 och 6 bar

Utbytesslangar för peristaltiska pumpar

Industrisektorer

Applikationer